Genre,Poésie Twa (3) powèm Carl Henry Burin

Twa (3) powèm Carl Henry Burin


vil la pati sou tèt
nan yon koudjay
fatra marande ak dlo sal
chak kay gen gouyad pa yo
youn ap danse sou lòt
youn ap pile pye lòt
mwen gade vil la
je m kouri dlo
vil la s on lanm lanmè
li kanpe lamizè
li kouche dezespwa


Pou viktim kidnaping yo

gòch dwat
degrenndwat
degrenngòch
n ap mache
n ap kente an mikalaw
pòtre ti kouri nan tèt moun fou
vil la rantre pòtre yon plè
yon egzema
nan fant dwèt
yon demanjezon nan zo
yon pikotman anba po

vit fime alèkile se move zè
ki ante chak kalfou
se madoulè ki ranmase kò n
avan menm lespri n vwayaje
chak vit fime ki pase monte
pot twa priz tè
pou je madan Kolo
gen yon nonm ki di
kite peyi m mache
tout chyen jape l nan yon grenn dan


Pou viktim masak Bèlè yo…

nou souri jòn
se pa jòn ze
se jòn dife
nou souri jòn
se flanm nou
nou pote sou lang nou
se sou mòn Marinèt
lang niche tout twou nen
pou rafrechi lespwa

lè bal mare
tout rèv danse fas ba
se nan mitan flanm kadans nou
mezire

Carl Henry Burin

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Related Post