Mon auteur.e Ricot Marc Sony : « Yon jounen san m pa li, se yon jounen payaya »

Ricot Marc Sony : « Yon jounen san m pa li, se yon jounen payaya »


Pou mwa sa, nan ribrik _Mon Auteur.e_ a, nou te rankontre Ricot Marc Sony, tizè liv, ekriti, pwezi ak jazz. Li te pran plezi pale nou de otè l ap li pou mwa sa. 

Ricot Marc Sony, se jounalis nan zafè literati nan jounal _Le Nouvelliste_. Menm jan ak anpil lòt moun, koze liv la pa t aksesib pou li lè l te piti. Li grandi Dekawo (Gonayiv), se te sèlman al lekòl, tande bri bal, epi fè lago kache anba bab lalin. Li kòmanse li pou tout bon lè li te nan klas twazyèm segondè. Premye rankont li avèk yon biblyotèk, nan lane 2008, apre siklòn Jàn, te fasinen l ! Depi jou sa a, gou li pou lekti pran jarèt. Sa ki mennen l dekouvri anpil ekriven tankou : Dany Laferrière, Marcel Pagnol, Jacques Roumain, Antoine de St Exupéry, Françoise Sagan, Alphonse Daudet, elatriye. 

Pou mwa oktòb la ki se mwa lang ak kilti kreyòl,  Ricot Marc Sony ap li _Made in Kay Vwazen_ (C3 Éditions, 2020) yon rekèy powèm Inema Jeudi ekri. Pou Ricot Marc Sony nan _Made in Kay Vwazen_ Inema jwe avèk mo yo pou l konstwi yon monn patikilye. Imaj yo fò, youn rele lòt. Powèm nan gen yon atmosfè vizyèl. Chak vè tankou s on penti abstrè. Chak koudèy, revele yon mistè. Pwezi Inema s on chan k angwase. Powèt la boure lank li nan konsyans tout moun, tout kouch sosyal ki krache nan diyite papa nasyon an. Se yon omaj pou papa Desalin, se yon kri tou kont tout entèlektyèl ki konplis nan sal renome peyi a. Renome konsyans nou. Youn nan pi bèl vè ki fasinen l se : 

« Pwoblèm peyi a ?

Twòp moun sòt ki konn li ? p.31

_Made in Kay Vwazen_ s on ochan. 

« Ochan pou pèp

ki pa janm 

nan dòmi » p. 42

Pou Ricot Marc Sony, Inema pwouve l gen kapasite pou l kreye atmosfè, tèks yo fèt apati yon emosyon, yon fè, yon souvni, yon dezi. Powèt la fè l panse avèk bèl pwezi René Depestre, avèk Yannis Ritsos yo. Se pou sa li konseye tout moun ki renmen bèl pwezi li liv sa pou wè dimansyon plas powèt yo nan site a. Pou mwa sa a Ricot li tou dènye liv James Francisque la _Kach Kach Liben_.

Paske li se yon tizè liv, li konseye nou li kèk liv kreyòl : « Pwa Grate » Jessica Nazaire, « Rete kote lamèsi » Josaphat-Robert Large, « Konbèlann » Georges Castera, « Fas doub lanmò » Bonel Auguste, «Retay Mo » Darly Renois, « Kole Bri » Wilkens Scott Fifi. « Kèkèt ak Janmari » Rhoddy Attilus, « Konfidans » Fédia Stanislas, « Zo Kanzo » Anivince Jean-Baptiste, yon fason tou pou nou chak selebre mwa lang ak kilti kreyòl la. 

Piske nou nan mwa lang ak kilti kreyòl, Ricot Marc Sony te pwofite pataje lide li ak nou sou lang kreyòl ayisyen an. Li panse lang kreyòl la se yon bèl lang tankou franse, espanyòl, angle, pòtigè. Tout lang bèl. Ricot Marc Sony pa gen ankenn fetichis lengwistik. Li panse toujou gen yon prejije lengwistik pa bò isit. Leta dwe kreye yon sekretarya pou gen yon pi bon politik lengwistik an Ayiti. Yo dwe mete plis lajan nan bidjè Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) pou l ka fè travay li kòmsadwa. Pou Ricot kreyòl la dwe entegre pi fon nan zafè edikasyon nan peyi a, nan administrasyon piblik la tou, paske se lang  matènèl tout ayisyen. Li reve wè yon sosyete k ap pale, k ap ekri kreyòl san okenn prejije, san okenn fo deba entèlektyèl sou lang lan. Epi pou nou avanse nan sans Georges Castera ki di nan _Konbèlann_ : « Fòk nou pa kite lang lan nan men lenguis sèlman, paske lenguis yo fèmen nan ti chanm yo y ap dekòde konsèp men yo pa plonje nan reyalite sosyal la. Pratik lenguis yo limite malgre konesans syantifik yo. Souf yo kout ». Castera menm ale pi lwen pou li di : « Fòk lektè yo pa kite yo pote tèt yo ale paske lit ant materyalis ak ideyalis lan fòk li nan lang lan tou ».

Boutokont, nan koze lekti, Ricot Marc Sony konseye tout jenn fanm ak jenn gason li anpil paske lekti ka mennen w lwen.

 Cherlie Rivage

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Related Post