Genre,Poésie «Rete lakay pa bèl pase sa», yon powèm Selmy Accilien

«Rete lakay pa bèl pase sa», yon powèm Selmy Accilien


Si m te ka soti m ta mache kontre ak vwa w

M t al gade gade kòman sole a ap bwè dlo nan bouch ou

Rete lakay pa bèl pase sa
Se nan radyo pou tande kòman ti moso souri vin chè
Moun pa souri pou moun ankò
souri milyonven nan makèt

Gen ka ki ka pase ka Italie
Gen ka ki twoub pase dlo sal
Gen ka lamas touye nan tèt li
Gen ka radyo vann moun anndan kay byenchè pase gazmoute
Gen ka se ka leta
Konbyen moun ki divòse men ak bouch ?
Konbyen moun van ka pase nan mitan yo ?
Nwit lan rèd nan men nou pil sou pil
Kwè m si ou vle cheri
Si m mouri konnya se leta zorat sa ki kòche m
Se pa viris ki manje m
S on kòb y ap fè ak vyann mwen san m pa konnen.


Kèk mo sou otè a :

Selmy Accilien fèt Gwomòn nan peyi Ayiti. Li se powèt, pwofesè literati ak filozofi. L’ ap etidye Sikoloji nan Université Claude Bernard.

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Related Post