Poésie « Laviwonn », yon powèm Wilson Edmond | Tilanp

« Laviwonn », yon powèm Wilson Edmond | Tilanp


Solèy te sou lorye li

M t ap tann.

Konpè a pwomennen,

Li mache

Se yon pye poudre.

Depi tan mwen chita la a

Li fè sèt laviwonn epi…

Epi mwen,

M rete menm plas la.

Nan ki tan moun te konn veye solèy

Sè tan si,

Se beny solèy

Nou benyen

Jouk nou chanje koulè.

Depi tan mwen chita la a

M ap jèlbèdè

Tan an rete tenmplaw.

Depi ki tan 

Yo te konn veye tan.

Lajounen ak lannwit

Se senkant kòb

senkant santim

Lajounen se tan moun fou

Moun k ap pwomennen 

Bak lavi 

depitan solèy pa t ko batize

Pou jouk drivayè a

Plonje tèt ba nan pwent bagèt la.

Tan lajounen an 

se tan prezan

Silfiz…prezan

Silmerit…prezan mèt

Yo tout ap resite prezan

Douvan lavi

Lavi bèk fè

Lavi mandeng.

Tan lannwit la limenm pa prese

Li pran san l

Li kè kal

Kè pòpòz pou l vale nou

Lannwit, nou depoze vye bak la

Epi…

Epi anyen

Si nou pa parese

Na leve pipi

Si nou pa parese

N a leve konte

konbyen rèv nou pwomennen

Konbyen rèv nou eskonte

Konbyen rèv tou ki pouri 

Nan vye bak mizè rere

Re sòl siyis la

Sinon,

Si nou fatige

N a fout kouche nèt al kole

Ak tout boulin

Zafè vye bak la

Zafè lavi

Lavi bèk fè

Lavi mandeng

Lavi mizè

Mizè rere

Re sòl siyis la.

Depi tan mwen chita la a 

M ap jèlbèdè

Tan an rete tenmplaw

Nan ki tan mwen ye ankò ?

Wilson Edmond (Tilanp)


 Biyografi otè a : 

30 jen 1988, tankou yon Tilanp tèt gridap Wilson EDMOND pran nesans li  nan Ri Petyon, nan kè vil Jakmèl. Dayè Solon EDMOND, papa Tilanp, te fèblantye. Li te konn fè recho ak lanp tèt gridap pou l viv.

Aprè etid primè li kay Charles, yon lekòl nasyonal komin nan, Wilson antre lise Pinchinat pou etid segondè l. Se la a, lanmou li pou sèn teyat ak pwezi pral kòmanse. Dayè li menm ak kèk kamarad te konn transfòme sal klas yo an sèn espektak kou yon pwofesè pa t vin fè kou. Nan menm ane sa yo, Wilson kontre ak “atelier le vide” ki se yon branch nan Twoup teyat ” NOU ” ke Guy Junior Régis t ap dirije nan Pòtoprens. Se la a, li vin kontre kèk grenn komedyen tankou Jacques Adler Jean-Pierre, Coutechève Lavoie Aupont epi pi devan, Chelson Ermoza, Billy Élucien ki pral fè li plis kwè nan kapasite li pou jwe teyat.

Tilanp, depi nan klas 8èm t ap resite Roussan Camille, Georges Castera, Charles Moravia, Félix Morisseau Leroy,  Emile Roumer, René Depestre ak yon latriye lòt powèt ayisyen ki te kòmanse kreye mond poyetik li.

Se menm lanmou sa a pou pwezi, ki te fè l aksepte pran inisyativ Jeux Dits Pwezi an ak Darlin Johancy Michel.

Pou koulye a, rèv li se retounen sou sèn pou reviv lanmou sa a li te kontre sou ban lekòl epi travay pou pibliye premye rekèy powèm li nan kad yon rezidans ekriti sou direksyon Jacques Adler Jean-Pierre.

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Related Post