Poésie « Lanmò kè pòpòz », yon powèm James Stanley Jean-Simon

« Lanmò kè pòpòz », yon powèm James Stanley Jean-Simon


Tèks sa ekri nan kad konfinman Pandemi Kowona

M pèdi tèt nan mo yo
Lè m pa bouke chache w
Nan tout rakwen
Lè vil la vlope nan rad kapon
Laperèz ap kouri ak tout boulin

Ki jan pou m rive li sans mo yo
Lè lavi pa ka rete an plas
Lavi s on potrè bankal
Vil la touse lanmò tankou 
lè l al keyi lafimen bòz

M pèdi tèt
Lè m pa bouke chache sans mo yo
Lespwa k ap kouri tankou vwal batiman
San bout kòd
San dirèksyon
San kaptèn

Ki jan pou m di w lanmou n s on dife pay kann
Nan monn sa k ap fimen
Lanmò l kè pòpòz

M pèdi tèt
Lè m pa bouke di w m damou w
Nan mitan mo yo
Lanmou se malè
Yon lòt bò lanmou se vwayaj
Ki mete nou ansanm
Ala bèl malè se lanmou
Lè lajounen ap boule an plas nan pla men manti

Lè lanmou ap toufe
Lè mo yo s on chimen lwen lespwa

Ki jan pou m gad anba woulèt wòb mo yo
Lè lajounen vlope nan rad kanni
Lanmou
Lavi bouke rete an plas

James Stanley Jean-Simon

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Related Post