Édition 2020,Quinzaine de la Poésie Féminine Jou 4 : Twa (3) powèm Perle Noire

Jou 4 : Twa (3) powèm Perle Noire


Kristie Helena Jean fèt nan komin Kafou nan lane 1995. Powèt, enfimyè, li se otè « Plim baba », yon rekèy pwezi ki pibliye ann Ayiti nan Edisyon Inferno. Kristie Helena, ki gen pou non plim li Perle Noire, ap viv Ozetazini. Nan 4èm jou gwo festival sa a, ki ap kontinye sou platfòm nan, nou pran plezi envite w al dekouvri bèl travay atizay powèt la.

I

Kou midi rive

Lanjelis gen sant ou

Lajounen pran fòm kò w

Lè sa tout lonbray sanble ak ou 

M santi souf ou nan ti van 

K ap vante bò zorèy mwen 

Se atò m vin konprann 

Lanmou k nan zantray mwen an

San lanvè

San landwat

II 

Nan panno Kay mwen

Ou ka jwenn lespwa

kole pa moso ak krache

bout zong ki ansasinen

Kout rèl pwatrinnen m

Nan panno Kay mwen

Genyen plizyè ti bout papye

Chak s on listwa

Bade ak kabouya Lavi

Chak s on rèl 

Solèy p ap janm rive tande

Ou ka wè penti 

Ki fòse maske kout je 

Wa va wè tou 

Kisa pi fò jounen m devni 

Nan redi plenn pou m pa disparèt

Se la tou wa jwenn m tann fyèl mwen

Lò m bouke fòse kase laveri 

III

Libète an katimini

Libète pwatrinen

Libète bal pèpè

Ki koube n douvan pisans tèt anba

Je tanmen bay dlo 

Pou lave move santiman 

Yon lendepepandans pachiman

Pou sere boulon granmounite n

Libète lasisin 

Libète rès bav

Kout zong leta ki fonse nan tou je n 

Libète kankanyikan 

Nanpwen bwòs ki ka foubi

Nanpwen batwèl ki ka wete

Kras demokrasi wouye

Yo plake nan figi n

Libète krizokal 

Pou yon pèp fotokopi

Konstitisyon pye poul 

Dwa de lòm k ap pase n nan rizib

Listwa ki wont ban nou batistè

Libète vlen

Libète ki poko sanble n

Perle Noire

2 commentaires sur “Jou 4 : Twa (3) powèm Perle Noire”

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Related Post