Poésie Jou 15 : Twa powèm – Dieunita Jacques

Jou 15 : Twa powèm – Dieunita Jacques


Kòk la chante
Li ouvè bèk li l vomi san
Yon fige sèt branch bande
Yon eskòt chen vare
Yo lanbe l jouk li travèse
Lang chen yo sekwe potorik la
Towo a ret tèk tègèdèk
Travès la fè kou ti mari
Li flotan


Bave lanmè pise sou vil la
Agwe vire fas li
Solèy la mòlòlò
Vil la pyafe
Laviwonn dede
Dèyè koulè l
Li dyare
Agwe agweta
Fè m kado kadav la sò
Ògèy Agwe ògeye
Bajou fèy Legba nèt ba
Nan gòjèt douvanjou
Lèzo kase ! men solèy weeeeeeeeee


Lanjelis zetwal douvanjou
Kouche kadav kò mò
Pasi pala
Goutyè degoute rigòl san
Kase tchètchè
Lanvè Abako chawoye
Kou drapo kòy
Bònèt lamizè fasad fasad
Lanjelis fèbwen kòche grenn vant dlo
Li akouche twa Bònèt
Fatra, fènwa, ensekirite
Mò sèvi fatra
Yo taye banda
douvan pòt mouche leta
Mò yo sèvi drapo nasyon
Nan base mouche a


Kèk mo sou otè a :

Dieunita Jacques fèt Kay Jakmèl nan dat 11 me 1991. Li se ekriven, dizè, chantèz, estilis, ak atizan. L ap viv Jakmèl.

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Related Post